تفال به حافظ امروز شنبه 16 مهرماه 1401

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این دیار به نویسندگانی روی می آوردند که فکر می کردند حق بهره مندی از این واژه را دارند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است.

لوکس من مورد علاقه من است

الحمدلله کار من است

ای بھت سرکش تنکش به بر کش

که جام زر کش که لعل العربیة

मा रा भह रंड اسطوره ساخت

پیران نادان شیخ گمراه

توبه کردیم

و از فعل عبید استغفر الله

جانا که گیم شرک فرقت

کشمی و سد نم جانی و سد ah

کافر غمگین است

از قامت سرو از عردت mah

شوق لبت برد از یاد حافیز

درس شابان ورد ساحرگاه

تعریف لغت: مبیناد: مبادا که ببیند، فیل دعایی نفی

تفسیر عرفانی:

عشق من دائمی است خدا را شکر که همه چیز مطابق میل من است! معنای این شعر این است که پدر و مادر معشوق، متصل به غم فراق، دوست به سوی او رو می کند و از دور و در تب و درد به او پیوند می زند. از همین جا می جویند و دعا می کنند که غمشان تبدیل به شادی شود و در محضر حضرت دوست شادی کنند.

تفسیر شعر:

افرادی که طعم عشق واقعی را چشیده اند به خاطر عشق واقعی همه چیز را قربانی می کنند و از عزیزترین چیزی که به آنها نزدیک است دریغ نمی کنند. موفق باشید اگر بتوانید عشقی را که در دل خود پرورانده اید به اوج برسانید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم