تورم شیب کاهش می یابد

در اسفند 1401 تورم مسکن در کل کشور 2.8 درصد بوده که نشان می دهد نرخ رشد قیمت نسبت به ماه قبل 26 درصد کاهش داشته است.

به گزارش اسنا، قیمت مسکن در کل کشور در اسفندماه امسال نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش یافت. این در حالی است که تورم در ماه گذشته 3.8 درصد بود. بر این اساس نرخ رشد تورم مسکن در جوانان حکایت از کاهش 26 درصدی دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص بهای کالاها و خدمات در کل کشور، نرخ تورم نقطه‌ای نسبت به اسفند ماه سال گذشته 32.6 درصد بوده است. ماه گذشته این شاخص 31.8 درصد بود.

شاخص قیمت مسکن کل کشور در 12 ماه منتهی به اسفندماه سال جاری (تورم سالانه) نیز 28.8 درصد رشد نشان می دهد. در تیرماه امسال افزایش سالانه قیمت مسکن 27.9 درصد بوده است.

افزایش ماهانه قیمت مسکن در فروردین ماه 2.5 درصد، خرداد 2.3 درصد، تیرماه 3.8 درصد و اسفند 2.8 درصد بوده است. تورم ماهانه املاک در کل کشور می تواند ناشی از عواملی مانند کاهش ریسک های غیراقتصادی، ثبات نسبی قیمت ملک در تهران و قرار گرفتن آن در ایام محرم باشد.

در بخش اجاره نیز آمارها از افزایش 2.9 درصدی نرخ اجاره ماهانه در سال جاری خبر می دهند. تورم نقطه به نقطه در کل کشور 32.3 درصد و تورم سالانه 28.6 درصد بوده است. در ماه گذشته، شاخص رشد ماهانه اجاره بها، افزایش نقطه به نقطه و رشد سالانه قیمت مسکن به ترتیب 3.8 درصد، 31.4 درصد و 27.9 درصد بود که نشان دهنده کاهش محسوس تورم در این بخش نیز شاخص اجاره بها است. .

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما