(عاكس) بركه خشك كردن بين رودها

در حالی که خشکسالی عراق را فرا گرفته است، یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود 1200 خانواده عراقی در شش ماه گذشته از خانه ها و زمین های کشاورزی خود در استان ذیغار رانده شده اند.

به گزارش فرارو، خبرگزاری فرانسه در این گزارش نوشت: حوضچه های بین رودخانه ای که میراث جهانی یونسکو است، به دلیل سدهای ساخته شده در بالادست ترکیه و ایران، تحت تاثیر بارندگی کم و کاهش جریان رودخانه های دجله و فرات قرار گرفتند.

به گفته سازمان ملل، عراق نفت خیز است و دهه ها جنگ آسیب دیده است.

صالح هادی، رئیس اداره زراعت استان ژی قار گفت: حدود 1200 خانواده دامدار و کشاورز به دلیل کمبود آب در استخرها و دیگر مناطق استان از خانه و کاشانه خود آواره شدند.

هادی با بیان اینکه مهاجرت دسته جمعی از فروردین ماه آغاز شد، گفت: بیش از 2000 راس گاومیش در اثر خشکسالی تلف شدند.

وی افزود: نیمی از خانواده ها به مناطق شمالی ناصریه نزدیک رودخانه و بقیه به استان های مرکزی و جنوبی مانند بابل، کوت، کربلا و بصره نقل مکان کرده اند.

حوضچه های بین رودخانه ها تحت تأثیر بارندگی کم و کاهش جریان آب در رودخانه های دجله و فرات قرار دارند.

وزیر منابع آب عراق ماه گذشته با بیان اینکه سال 2022 یکی از خشک ترین سال هایی است که عراق از سال 1930 تاکنون به خود دیده است، خاطرنشان کرد: سه سال است که در یک سال بارش کمتر و میزان آب رودخانه کاهش یافته است. ردیف

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ماه ژوئیه اشاره کرد که سطح آب در استخرها، یکی از فقیرترین مناطق عراق و یکی از مناطقی که بیشترین تاثیر را از تغییرات آب و هوایی دارد، به پایین بی سابقه ای رسیده است.

این آژانس بر تأثیر فاجعه بار بیش از 6000 خانواده ساکن در این منطقه تأکید کرد که اکنون به دلیل از دست دادن گاومیش ها و دارایی های خود به زندگی خود وابسته هستند.

عکس

عکس

عکس

عکس

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما