tardebanner

فرارو | 5 بدون پاسخ

فرارو- هل سلمال و معماهای هوش روش به اختبار رست بریا برازی هوش روش است. در این مطلب 5 پازل را برای شما آماده کرده ایم. سعی کنید این مشکلات را بدون نگاه کردن به پاسخ ها حل کنید. پاسخ معلمان در انتهای مقاله قابل مشاهده است.

ماماها

پازل اول:
300 دانش آموز یک مدرسه می خواهند به اردو بروند. از تعداد اتوبوس هایی که قرار بود برای سوار شدن دانش آموزان بیایند، 2 اتوبوس نتوانستند بیایند و بقیه اتوبوس ها را باید هر کدام 5 نفر دیگر بار می کردند تا همه سوار شوند. چند اتوبوس موجود است؟

پازل دوم:
شما دو فیتیله و یک جعبه کبریت دارید و هیچ ساعتی در اختیار ندارید. می دانید که هر یک از فتیله ها دقیقاً در یک ساعت از یک سر به سر دیگر کاملاً می سوزند. سرعت حتی یکنواخت نیست. چگونه می توان مدت زمان 45 دقیقه را با این دو فیوز اندازه گیری کرد؟

Mystery Mon:
ما یک استخر داریم که هر روز 2 بار در آن آب می ریزد. مثلاً اگر امروز 1 لیتر آب در آن بریزد، فردا 2 لیتر و پس فردا 4 لیتر و روز بعد 8 لیتر و به همین ترتیب 32 لیتر آب در آن می ریزند. در 16 روز آینده به استخر ریخته می شود. این استخر ظرف 30 روز به طور کامل پر می شود. چه روزی از دوره 30 روزه حجم این استخر نصف است؟

راز چهارم:
یک حلزون در چاهی به عمق 20 متر سقوط کرده است. حلزون سعی می کند از دیواره چاه بالا رفته و از آن خارج شود. این حلزون هر روز می تواند 5 متر بالا برود اما شب ها به خواب می رود و 4 متر به پایین سر می خورد. چند روز طول می کشد تا این حلزون از چاه بیرون بیاید؟

راز پنجم:
دو برادر دو جعبه شکلات دارند. هر جعبه حاوی 12 عدد شکلات است. یکی از برادرها مقدار شکلات های بسته را خودش می خورد. برادر کیسه دیگر را باز می کند و مقدار شکلات باقی مانده در کیف برادرش را می خورد. چند شکلات برای هر دو برادر باقی مانده است؟

با مادر

پاسخ به مادران
پاسخ پازل اول:
ابتدا قرار بر این شد که 12 اتوبوس برای تحویل دانش آموزان بیایند و هر کدام 25 نفر را جابجا کنند. از آنجایی که 2 اتوبوس نمی توانند بیایند، یک اتوبوس موجود است و هر کدام 5 نفر یک سواری اضافه می کنند تا همه بتوانند سوار شوند.

پاسخ پازل دوم:
هر دو فتیله را در یک سر روشن کنید. یکی از فتیله ها را همزمان روشن کنید. فتیله ای که از دو طرف روشن می شود در عرض نیم ساعت کاملاً می سوزد. به محض اینکه این اتفاق افتاد، فتیله بعدی را که نیم ساعت در حال سوختن است روشن کنید. در این صورت این فیتیله که از دو طرف می سوزد در مدت 15 دقیقه یعنی 45 دقیقه از شروع کار تمام می شود.

پاسخ این معما این است:
حجم آب استخر را می توان دو بار در روز مصرف کرد. یعنی حجم حوضچه آب با توان عدد دوم همان روز (یک روز) رابطه مستقیم دارد. بنابراین، 2 به 30 برابر بر 2 تقسیم می شود، یعنی 2 برابر با 29 می شود، یعنی روز قبل از پر شدن مخزن. برای حل این مشکل نیازی به محاسبه عدد 2 به توان 30 نیست.

پاسخ پازل چهارم:
16 روز طول می کشد. زیرا در ابتدای روز حلزون 5 متر بالا می رود و 4 متر پایین می آید. الان 1 متر ارتفاع دارد. در روز دوم به ارتفاع 6 متر می رسد و تا ارتفاع 2 متری فرود می آید. روز دوشنبه تا ارتفاع 7 متری بالا می رود و تا ارتفاع 3 متری پایین می آید. به همین ترتیب تا روز پانزدهم تا ارتفاع 19 متری بالا می رود و تا ارتفاع 15 متری پایین می آید. سرانجام در روز ششم 5 متر بالا رفت و به لبه چاه رسید و از آن خارج شد.

پاسخ پازل پنجم:
پسرها نیز 12 شکل دارند.

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

تماس با ما